JMG Trädvård  
  Hem   |   Om Oss   |   Galleri   |   Tjänster   |   Kontakt    
JMG Trädvård - trädvård, trädfällning, stubbfräsning, plantering och häckklippning med mera.
 

Våra Tjänster

   
TrÄdfÄllning >>  
stubbfrÄsning >>  
beskÄrning >>  
TRÄDGÅRDSSKÖTSEL >>  
BEARBETNING AV STOCK >>  
Vad gör vi med riset >>  
plantering >>  
BESIKTNING / RISKBEDÖMNING >>  
   
 

Beskärning

Det finns några olika sorters beskärning detta för att beskärningen
har olika syften. Här följer några av de vanligaste:

Uppbyggnadsbeskärning-- utförs på unga träd och påbörjas i plantskolan.
Det är mycket viktigt att fortsätta uppbyggnadsbeskärningen efter
planteringen för att få ett friskt och hållbart träd som generationer
framöver kan njuta av.

Rensning av kronan—även kallad STV (standard trädvård) Här tas döda, skadade, sjuka och korsande grenar bort. Även grenar som hänger nära byggnader, belysning och vägskyltar tas bort. Detta utförs för att
förebygga större problem i framtiden. Detta är en vanlig beskärning på officiella platser där det vistas mycket människor.

Kronreducering görs för att reducera kronans omfång. Vid kronreducering
ska inte någon snittyta överstiga 10cm i diameter. Inte heller ska mer än
1/3 av kronans totala lövmassa tas bort. Det är bäst för trädet att dela
upp reduceringen på några säsonger eftersom det då hinner med att återhämta sig mellan beskärningarna.

Avlastningsbeskärning görs för att avlasta någon eller några grenar när
de är exceptionellt tunga och vid risk för fläkning. Kan också kombineras
med installation av kronstabilisering, se under kronstabilisering för mer information.

     
Copyright © JMG Trädvård webbdesign WebbDesignFabriken.se